Biuro Projektów Kazimierski i Ryba

Historia (PRE-HISTORIA)

Najstarszy wspólnie zaprojektowany, znaczący obiekt to pierwszy zrealizowany w Polsce McDonald’s (1992) – na tzw. Ścianie Wschodniej w Warszawie.

Kolejny warszawski temat, kontynuowany od 1992 roku to zespół budynków biurowo – usługowych Atrium Business Centre. Cały kompleks projektowany był we współpracy ze szwedzkim architektem Derekiem Fraserem z firmy Skanska Teknik. Składa się on z czterech budynków, każdy po prawie 20.000 m2 pow. użytkowej, zrealizowanych po zachodniej stronie Al. Jana Pawła II. Obiekty utrzymane w klimacie futurystycznego konstruktywizmu składają się z prostych, naprzemian kamiennych i szklanych brył.

Atrium Tower to jedyny w tym zespole akcent pionowy z wielką szklaną łupiną od strony ul. Krochmalnej.

Atrium Plaza tworzy narożnik z ul. Elektoralną. Posiada również wewnętrzną przestrzeń przeciętą mostkiem na wys. 4 kondygnacji.

Atrium Centrum kończy galerię form, posiada dwie duże wewnętrzne przestrzenie „atrialne”.Całość zespołu tworzy w miarę jednolitą przestrzeń uliczną, nadając ciągowi ulicznemu al. Jana Pawła II prawdziwie wielkomiejski charakter.

Architektura zespołu jest tradycyjna; celowo nawiązuje do klasycyzujących form socrealistycznej zabudowy zrealizowanej na północ – gzymsy, kolumny, pilastry, łuki szklane i kamienne (początek lat 50-tych).

Po drugiej stronie ul. Grzybowskiej, w ciągu Al. Jana Pawła II znajduje się zrealizowany w 2003 roku, we współpracy z Johnem Portmanem z Atlanty hotel Westin. Zgodnie z zasadą iż każdy hotel w sieci „Westin” – powinien wyróżniać się z otoczenia charakterystycznym akcentem architektonicznym, obiekt zaprojektowano w formie dwóch skrzydeł spiętych wysoką, przeszkloną tubą. Tuba – szczególnie atrakcyjna wieczorem- będzie zawierać zespół panoramicznych wind hotelowych, które także będą przeszklone.

Następnym znaczącym obiektem w rozwoju firmy (po zespole Atrium, którego Westin jest póżniejszą „kontynuacją”) była centrala Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie. Ten zrealizowany w 1998 roku obiekt zdobył nagrodę Budowa Roku 1998 (w konkursie PZiTB). Główną trudnością było adaptowanie istniejącej konstrukcji budynku 4 kondygnacyjnego o długości ok.180 m. po dawnych zakładach Kasprzaka – do potrzeb super nowoczesnego obiektu – centrali wielkiego banku. Dobudowano trzy nowe kondygnacje w lekkiej konstrukcji stalowej. Całość obłożono szklano – aluminiowo – kamienną (verde eucalipto) elewacją.

W tej samej okolicy, właściwie tuż obok, przy ul. Skierniewickiej 10a – znajduje się Biurowiec „Renaissance Tower” obecnie  siedziba PTK-CENTERTEL przy Skierniewickiej 10a w Warszawie. Zgodnie z koncepcją główny budynek biurowy ustawiony został dłuższą osią w kierunku wschód-zachód – równolegle do ulicy Kasprzaka , tak aby sprawiał wrażenie, że stoi przy tej głównej arterii. Będzie on dobrze widoczny w przerwie między budynkiem Teatru na Woli, a budynkiem biurowym Ericssona. W północnej części działki zlokalizowano niezależny parking trzy-poziomowy na 193 samochody. Główny budynek składa się z prostokątnego trzonu; masywnego – obłożonego ceramiką oraz z „przekręconej” części środkowej (szklano – aluminiowego „ryzalitu” wystającego w górę na 6 – 9 m (ze skosem)). Narożniki obiektu są „lekkie” aluminiowo – szklane. Dwu kondygnacyjny cokół budynku to kamień granit z dużymi oknami – witrynami w parterze (z żaluzjami). Wejście główne jest umieszczone asymetrycznie, tak aby było widoczne z ulicy Kasprzaka . Nad wejściem w kształcie kamiennej ramy – lekki szklany daszek.

Kolejnym znaczącym obiektem zespołu Kazimierski i Ryba była siedziba firmy „Mostostal” przy ul. Konstruktorskiej 11. Obiekt ten zdobył nagrodę Budowa Roku 1999 (konkurs PZiTB). Ten biurowy budynek zaprojektowany został jako budynek przede wszystkim funkcjonalny, ale i atrakcyjny w formie. Budynek w rzutach formują dwie przenikające się bryły w kształcie litery „L” z przesunięciem na kolejnych kondygnacjach o 6 o względem siebie. Fragmenty elewacji zostały dodatkowo wyróżnione materiałowo: panele szkła na „przekręconych” fragmentach a na bryle podstawowej – fasada z Alucobondu z tradycyjnymi otworami okiennymi.

Trochę później powstał niewielki budynek biurowy dla Elektrowni Szczytowo-Pompowych SA przy ul. Ogrodowa 59a w Warszawie. Budynek swoją formą (podwórka – atrium) i gabarytami nawiązuje do kamienic z przed II wojny światowej, z których dwie na końcu ul. Ogrodowej (przy ul. Towarowej) – ocalały (d. Kercelak). Powierzchnia zabudowana jest równa powierzchni działki, z racji „plombowego” charakteru inwestycji. Jedyny możliwy wjazd na działkę jest od ul. Ogrodowej przez przejazd „bramowy”.

Zupełnie innym aspektem działalności są obiekty sportowe (w których realizacji biuro specjalizuje się właściwie od początku). Zrealizowaliśmy kilkanaście obiektów tego typu z których najważniejsze to:

– zrealizowany jeszcze w latach 80-tych Stadion w Latakii (A.Ryba z zespołem) na 100 tys. widzów

zespół rekreacyjno – basenowy dla Centralnego Ośrodka Sportu – w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu – wspaniale wpisany w dębowy las i wzgórze nad jeziorem,

basen „Orka” z garażem podziemnym dla Skanska Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Grzybowskiej – na terenie szkoły podstawowej

nowy budynek Torwaru przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

rozbudowa ośrodka „SOLEC” w Warszawie – sale do squasha, kręgielnia – bocce

W 2002 roku biuro wykonało Studium Urbanistyczne ulic Żelaznej, Grzybowskiej, Siedmiogrodzkiej – gdzie m.in. rozwinięto idee „duopolis” – połączenia dwóch metropoli – Warszawy i Łodzi za pomocą szybkiej kolei – stąd w studium założono modernizację i rozbudowę dworca Warszawa Zachodnia, który w przyszłości miałby stać się nie tylko centrum transportu regionalnego, lecz krajowego a nawet centrum połączeń z krajami Unii Europejskiej.

Wola stała się pierwszą warszawską dzielnicą ze studium pokazującym możliwości rozwoju – zakładającym, że Wola ma szansę stać się jednym z naturalnych centrów Warszawy – dzielnicą bankowo – biznesową (której przyczółkiem już w tej chwili jest ul. Kasprzaka, przy której jak grzyby po deszczu w miejsce nieużytecznych, starych hal przemysłowych powstają biurowce – wśród nich Renaissance Tower i siedziba BGŻ autorstwa Biura Projektów Kazimierski i Ryba sp.j.). Studium pokazywało możliwości dalszego rozwoju i wykorzystania bezużytecznych zasobów, jak i stworzenia lub zmodernizowania istniejących połączeń komunikacyjnych. Studium obejmowało analizy historyczne, planistyczne i funkcjonalne. Zwieńczeniem całego trwającego prawie pół roku procesu był zestaw kilkunastu plansz i 10 minutowy film, pokazujący trójwymiarowy model, tego co mogłoby powstać, jeśli wykorzystać dostępne możliwości.

© 2024 Biuro Projektów Kazimierski i Ryba

Theme by Anders Norén