Biuro Projektów Kazimierski i Ryba

Park innowacyjny PAN

Park innowacyjny PAN, Celestynów – realizacja 2014

Idea parku opiera się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu instytutu w komercjalizacji zaawansowanych technologii będących owocem własnych badań naukowych.

Celem głównym projektu parku jest komercjalizacja technologii będących wynikiem badań naukowych instytutu oraz współpracujących z nim instytucji naukowych, takich jak Politechnika Warszawska, Konsorcjum Fotoniki Krótkofalowej czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Infrastruktura parku będzie też udostępniana na zasadach komercyjnych innym podmiotom gospodarczym, których działalność jest zgodna z celem głównym projektu.

W celu osiągnięcia celu głównego zostanie utworzony atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej i najlepszymi stosowanymi praktykami obszar do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na nowoczesnych technologiach.

W 2007 roku opracowany został projekt koncepcyjny Parku Innowacyjnego w Celestynowie. W projekcie koncepcyjnym przewidziano docelowo 20 obiektów kubaturowych na wydzielonych działkach. Każdy obiekt składa się z:

  • dwukondygnacyjnego budynku laboratoryjno-technologicznego (bazowego) z łącznikiem parterowym w technologii murowanej o dowolnie organizowanej powierzchni użytkowej ok. 250 m2,
  • modułowej hali laboratoryjno-produkcyjnej o konstrukcji stalowej i powierzchni modułu ok.: 60 m2.

Next Post

Previous Post

© 2024 Biuro Projektów Kazimierski i Ryba

Theme by Anders Norén